Onderdeel van de Coach Connect Groep:

Werkwijze

Wij helpen maatschappelijk betrokken ondernemers een positieve bijdrage te leveren door medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren in de eigen organisatie. Wij helpen medewerkers te bemiddelen naar werk en verzorgen het werkgeverschap door detachering.