Onderdeel van de Coach Connect Groep:

Werknemers

Procedure / Werkwijze

Work Coach Connect zorgt voor een succesvolle samenwerking tussen medewerkers en bedrijven. Wij werken intensief samen met betrokken scholen, instellingen, gemeente en UWV.

Om te zorgen dat de medewerkers passen bij het bedrijf en andersom, hebben onze Social Recruiters oog voor:

  1. Criteria die het bedrijf stelt
  2. Geschiktheid voor het functieprofiel 
  3. Passend binnen de bedrijfscultuur
  4. Motivatie om te werken (in combinatie met scholing)

Onze dienstverlening start na akkoord van de werkgever op de vacature en het functieprofiel. Work Coach Connect zoekt een passende werknemer, aansluitend op de vraag van het bedrijf.

Na de selectieprocedure krijgt de toekomstig werknemer een coach die bij hem of haar past. De coaches van onze collega’s van Job Coach Connect ondersteunen door:

  • Praktische problemen bij werken en leren te voorkomen of op te lossen, door praktische handvatten te bieden wanneer het zelf oplossend vermogen wordt overvraagd
  • Werknemers in hun kracht te zetten door kwaliteiten te benutten en op eigentijdse wijze te motiveren
  • Continu te signaleren en af te stemmen met collega’s, ouders, bedrijven en betrokken professionals.

Wij helpen bij het kennismakingsgesprek tussen werkgever en werknemer.

Tijdens het werken zijn wij snel oproepbaar en fysiek ter plaatse om tot actie over te gaan. Wij bieden onze hulp aan totdat er sprake is van een stabiele werkgever-werknemer relatie. Ons doel is bereikt wanneer de werknemer laat zien zelfstandig zijn of haar baan te kunnen behouden!