Onderdeel van de Coach Connect Groep:

Werkgevers

Voordelen Detachering

Bij detachering stellen wij u een medewerker ter beschikking voor bepaalde tijd. In overleg wordt de duur van de periode bepaald. Hierdoor wordt u de zekerheid geboden van een vaste medewerker maar worden de financiële en administratieve verplichtingen uitgevoerd door Work Coach Connect.

Voordelen van detachering:

 • Geen personeelsadministratie;
 • Geen salarisadministratie;
 • Geen tijdsbesteding aan werving & selectie;
 • Geen arbeidsrechtelijke risico’s;
 • Scheiding van eigen bedrijfsvoering;
 • Meer zekerheid en continuïteit dan uitzenden;
 • Bij ziekte geen kosten;
 • Begeleiding bij ziekte door Work Coach Connect.
 • Intensieve individuele begeleiding door Coach;
 • Inzet van deskundigen uit het professionele netwerk zoals bijvoorbeeld arbeidsdeskundige en hulpverleners;
 • Het sociale netwerk is gemobiliseerd en actief betrokken;
 • Ruime kennis van sociale wetgeving;
 • Adviesrol voor de operationeel leidinggevende (helpdesk);
 • Subsidies worden doorberekend in het tarief;
 • Lage investering;
 • Positieve bijdrage aan de maatschappij